Överenskommelse elevdator

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla elever från årskurs 7 i grundskolan samt årskurs 1 i gymnasiet i Hudiksvalls kommun får under sin studiegång tillgång till en egen dator.
Vid utlämnandet av dator och tillhörande utrustning ska detta avtal läsas igenom och skrivas på av både elev och vårdnadshavare. 

 

Frågor om tjänsten

Fredrik Pålsson
fredrik.palsson@hudiksvall.se

Personuppgiftsansvarig

Lärandenämnden
larande@hudiksvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa