Schema fritidshem

LÄS MER

Här kan du registrera och ändra ditt barns schema för fritidshemmet. Du ska lämna ett nytt schema minst två veckor innan ändringen börjar gälla eller så fort ändringen du får reda på ändringen.