Registrera och ändra inkomstuppgift för förskola och fritidshem

LÄS MER

Här kan du registrera och ändra hushållets inkomstuppgifter.

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på familjens bruttoinkomst och skiljer sig åt beroende på om du arbetar eller om du är arbetssökande eller föräldraledig. Det är därför viktigt att du håller dina inkomstuppgifter uppdaterade.