Uppsägning fritidshem

LÄS MER

När du säger upp en plats i fritidshem gäller en månads uppsägningstid från det datum vi tagit emot din uppsägning. Du får betala avgift under uppsägningstiden oavsett om ditt barn går på fritidshemmet eller inte. Om du är arbetssökande eller föräldraledig kan du säga upp din plats utan uppsägningstid. Kontakta då skolans administratör.