Arbetsgivarintyg för dig som arbetat inom Lärandeförvaltningen

LÄS MER

Välkommen!

Om du är eller tidigare har varit anställd vid Lärarförvaltningen inom Hudiksvalls kommun och behöver ett arbetsgivarintyg ska du använda detta verktyg. Vår handläggningstid är upp till tre veckor för denna tjänst. Om du är anställd vid någon annan enhet ska du vända dig till administratören eller chefen där. 

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter som efterfrågas då det kommer underlätta arbetet för oss och på så sätt kan du snabbare få återkoppling.

Arbetsgivarintyg

Vem behöver detta? Du som ska lämna intyg till A-kassan eller Försäkringskassan.

Vad framgår av intyget? Detta intyg visar de timmar du har arbetat per månad och vilken lön du haft. Vanligtvis behöver du bara information som rör det senast arbetade året, anpassa därför datumen (fr.o.m.-t.o.m.). Vill du ha med den innevarande månaden kan du inte få ditt intyg förrän efter den 20:e påföljande månad på grund av hur lönesystemet fungerar i Hudiksvalls kommun.

Du kan nu starta e-tjänsten!

Frågor om tjänsten

Anna Engelbrektsson
anna.engelbrektsson@hudiksvall.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa