Felanmälan

LÄS MER

Akut felanmälan efter kontorstid:

Telefonnummer: 0650-380 80

På vardagar ska du ringa oss om du akut behöver göra en felanmälan.

På helgdagar och mellan kl.16.30-07.00

Den som svarar på dessa tider är SOS Alarm.

Vad är ett akut ärende?

Exempel på akuta ärenden: vattenläcka eller avloppsstopp på det kommunala ledningsnätet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Välkommen att anmäla fel eller lämna synpunkter om:

 • Kommunens gator
 • Gatubelysning
 • Kommunens fastigheter (exempelvis skolor, förskolor, badhus eller äldreboenden)
 • Snöröjning
 • Trafik
 • Parker och lekplatser
 • Sophämtning
 • Vatten och avlopp
 • Motionsspår

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du kommer nu att gå igenom följande steg:

 • Lämna uppgifter om fel
 • Beskriva felet
 • Uppge plats för felet
 • Skicka in ärendet
 • Om du vill kunna följa ärendet behöver du logga in när du startar tjänsten!

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa