Spontanansökan som vikarie

LÄS MER

Om de utlysta tjänsterna inte passar din profil och du vill kontakta Hudiksvalls kommun för att erbjuda dina tjänster ska du använda den här tjänsten. När du registrerar dig i e-tjänsten finns du tillgänglig för oss om din kompetens skulle bli aktuell. Vi kan dock inte garantera att du blir kontaktad.

Vi prioriterar vikarier som är vaccinerade med minst två doser men om läget blir ännu mer ansträngt kan vi komma att ta kontakt även med dig som saknar vaccionationsbevis. Läs mer här. (Om det blir aktuellt kommer du då att få instruktioner om hur du visa ditt vaccionationsbevis. )

Din ansökan ligger kvar under tre månader och du kan därför inte göra någon mer spontanansökan under den perioden.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information. Det betyder att vi enkelt kan kontakta dig om behovet uppstår.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa