Sök tjänst

Sök
stäng x

Sökningen på "" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Arbete (8)

  Visa allaVisa färre

  Barn & utbildning (25)

  Visa allaVisa färre

  Bo & leva (15)

  • Anmäla bostäder för registrering i lägenhetsregistret

   Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

   Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

  • Ansökan om ny eller ändrad belägenhetsadress

   Använd denna e-tjänst när du vill ansöka om en ny eller ändra en befintlig belägenhetsadress.

   Använd denna e-tjänst när du vill ansöka om en ny eller ändra en befintlig belägenhetsadress.

  • Begäran om planbesked

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

  • Blomlådor - ansökan om att placera ut

   För att sänka hastigheten på vissa bostadsgator kan kommunen under vissa förutsättningar bevilja tillstånd för boende att ställa ut blomlådor. Här ansöker du om att få ställa ut blomlådor på din gata.

   Det är bara möjligt att ansöka om blomlådor mellan 15 april och 31 maj.

   För att sänka hastigheten på vissa bostadsgator kan kommunen under vissa förutsättningar bevilja tillstånd för boende att ställa ut blomlådor. Här ansöker du om att få ställa ut blomlådor på din gata.

   Det är bara möjligt att ansöka om blomlådor mellan 15 april och 31 maj.

  • Boka tid för rådgivning hos Plan- och bygglovsenheten

   Här kan du boka tid för en kort träff med en bygglovshandläggare, som hjälper dig inför din bygglovsansökan.

    

   Här kan du boka tid för en kort träff med en bygglovshandläggare, som hjälper dig inför din bygglovsansökan.

    

  • Kartor och mättjänster

   Använd denna e-tjänst för att beställa kart- och mättjänster från mätningsenheten . Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du skicka ett mejl till geodata@hudiksvall.se eller ringa 0650-190 00.

   Använd denna e-tjänst för att beställa kart- och mättjänster från mätningsenheten . Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du skicka ett mejl till geodata@hudiksvall.se eller ringa 0650-190 00.

  • Kontrollansvarig - Anmälan

   Använd denna e-tjänst för att anmäla kontrollansvarig

   Använd denna e-tjänst för att anmäla kontrollansvarig

  • Skriv ut Tomtkarta

   Här kan du skriva ut en Tomtkarta över en specifik tomt eller fastighet. Kartan är ej kontrollerad i fält avseende fastighetsgränsers läge eller övrig detaljinformation

   Här kan du skriva ut en Tomtkarta över en specifik tomt eller fastighet. Kartan är ej kontrollerad i fält avseende fastighetsgränsers läge eller övrig detaljinformation

  • Skänk bild

   Här kan du skicka in dina bilder som du vill skänka till Hudiksvalls kommun

   Här kan du skicka in dina bilder som du vill skänka till Hudiksvalls kommun

  • Sotning på egen fastighet

   Om du vill utföra sotning på egen fastighet behöver du utbildning och godkännande från räddningstjänsten. Här ansöker du om godkännande efter att du har genomfört utbildning.

   Om du vill utföra sotning på egen fastighet behöver du utbildning och godkännande från räddningstjänsten. Här ansöker du om godkännande efter att du har genomfört utbildning.

  • Uppehåll i avfallshämtning eller slamtömning av enskild brunn

   Ansökan för uppehåll i avfallshämtning för småhus och fritidshus

   Ansökan för uppehåll i avfallshämtning för småhus och fritidshus

  • Volontär

   Vad innebär det att vara volontär?

   Bidra med din närvaro på skola eller fritidsgård
   Rastkompis/Lunchkompis
   Läxhjälp
   Hjälpa till på kommunens träffpunkter för äldre
   Vara högläsare
   Vara språkvän
   Besöka någon i hemmet
   Vara promenadsällskap

   Vad innebär det att vara volontär?

   Bidra med din närvaro på skola eller fritidsgård
   Rastkompis/Lunchkompis
   Läxhjälp
   Hjälpa till på kommunens träffpunkter för äldre
   Vara högläsare
   Vara språkvän
   Besöka någon i hemmet
   Vara promenadsällskap

  Visa allaVisa färre

  Företagare & näringsliv (9)

  • Byapengen - Ansökan

   Byapengen är ett mindre ekonomiskt stöd som man som förening har möjlighet att söka.

   Byapengen är ett mindre ekonomiskt stöd som man som förening har möjlighet att söka.

  • Kompetensplanering Norra Hälsingland

   Att utveckla och starta nya utbildningar är ett ständigt pågående arbete och därför jobbar vi vidare på att förbättra samarbetet med företag och näringsliv för att kunna matcha ert behov av kompetens på bästa sätt. Genom att du som arbetsgivare fyller i vår e-tjänst är du med och skapar en bild av hur kompetensbehovet ser ut och hjälper oss i vår planering av utbildningsinsatser. 

   Centrum för utveckling och lärande - CUL

   Semaforen

   Att utveckla och starta nya utbildningar är ett ständigt pågående arbete och därför jobbar vi vidare på att förbättra samarbetet med företag och näringsliv för att kunna matcha ert behov av kompetens på bästa sätt. Genom att du som arbetsgivare fyller i vår e-tjänst är du med och skapar en bild av hur kompetensbehovet ser ut och hjälper oss i vår planering av utbildningsinsatser. 

   Centrum för utveckling och lärande - CUL

   Semaforen

  • Kompetensplanering Semaforen Workshop

   Att utveckla och starta nya utbildningar är ett ständigt pågående arbete och därför jobbar vi vidare på att förbättra samarbetet med företag och näringsliv för att kunna matcha ert behov av kompetens på bästa sätt. Genom att du som arbetsgivare fyller i vår e-tjänst är du med och skapar en bild av hur kompetensbehovet ser ut och hjälper oss i vår planering av utbildningsinsatser. 

   Att utveckla och starta nya utbildningar är ett ständigt pågående arbete och därför jobbar vi vidare på att förbättra samarbetet med företag och näringsliv för att kunna matcha ert behov av kompetens på bästa sätt. Genom att du som arbetsgivare fyller i vår e-tjänst är du med och skapar en bild av hur kompetensbehovet ser ut och hjälper oss i vår planering av utbildningsinsatser. 

  • Tillstånd för hantering av brandfarliga varor

   För dig som vill ansöka om tillstånd att hantera brandfarliga eller explosiva varor.

   För dig som vill ansöka om tillstånd att hantera brandfarliga eller explosiva varor.

  • Uppgifter om ägar- och ledningskrets i fristående förskola och fritidshem

   Uppgifter om ägar- och ledningskrets i fristående förskola och fritidshem.
   Vad som räknas till ägar- och ledningskretsen regleras i 2 kap. 5 a § skollagen.

   Denna e-tjänst används vid:

   1. Anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen. Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts.
   2. Kommunens begäran om underlag i samband med tillsyn enligt 26 kap. Skollagen.

   Uppgifter om ägar- och ledningskrets i fristående förskola och fritidshem.
   Vad som räknas till ägar- och ledningskretsen regleras i 2 kap. 5 a § skollagen.

   Denna e-tjänst används vid:

   1. Anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen. Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts.
   2. Kommunens begäran om underlag i samband med tillsyn enligt 26 kap. Skollagen.
  • Utvärdering av Workshop Framtidens kompetens

   Utvärdering av Workshop Framtidens kompetens

   Utvärdering av Workshop Framtidens kompetens

  Visa allaVisa färre

  Kommun & politik (9)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg, stöd & råd (17)

  • Anmälan om behov av god man eller förvaltare

   Anmälan om god man eller förvaltare

   Anmälan om god man eller förvaltare

  • Ansök om samarbetssamtal

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos Familjerätten.

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos Familjerätten.

  • Ansökan om informationssamtal

   Du använder den här tjänsten om du behöver ett informationssamtal med Familjerätten för att söka lösa en konflikt med din partner eller för att få intyg att lämna till domstolen.

   Du använder den här tjänsten om du behöver ett informationssamtal med Familjerätten för att söka lösa en konflikt med din partner eller för att få intyg att lämna till domstolen.

  • Ansökan spisvakt

   E-tjänst för att ansöka om spisvakt i ordinärt boende

   E-tjänst för att ansöka om spisvakt i ordinärt boende

  • Begäran om entledigande från uppdrag som god man eller förvaltare

   Begär entledigande från ditt uppdrag som ställföreträdare.

    

   Begär entledigande från ditt uppdrag som ställföreträdare.

    

  • Föreningsbidrag till funktionshindersrörelsen - Ansökan

   Här kan föreningar inom funktionshindersområdet i Hudiksvalls kommun söka föreningsbidrag från Social- och omsorgsförvaltningen. De bidrag som föreningar kan söka är grundstöd, lokalt aktivitetsstöd och projektstöd. Ansökan ska skrivas under av ordförande i första hand eller av annan person som styrelsen utsett. För att skriva under ansökan i e-tjänsten behövs Bank-ID eller annan e-legitimation.

   Här kan föreningar inom funktionshindersområdet i Hudiksvalls kommun söka föreningsbidrag från Social- och omsorgsförvaltningen. De bidrag som föreningar kan söka är grundstöd, lokalt aktivitetsstöd och projektstöd. Ansökan ska skrivas under av ordförande i första hand eller av annan person som styrelsen utsett. För att skriva under ansökan i e-tjänsten behövs Bank-ID eller annan e-legitimation.

  • Förflyttningsteknik sommarvikarier inom omsorg 2021

   Den här tjänsten använder du som ska utbilda dig i förflyttningsteknik.

   Den här tjänsten använder du som ska utbilda dig i förflyttningsteknik.

  • God man, förvaltare - intresseanmälan

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli god man eller förvaltare. 

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli god man eller förvaltare. 

  • Hjälp Ukraina

   Om du vill ställa dig till förfogande för hjälp och bistånd under Ukrainakriget så anmäler du det här.

   Om du vill ställa dig till förfogande för hjälp och bistånd under Ukrainakriget så anmäler du det här.

  • Hudiksvalls kommun signeringsfunktion

   testa signera våra dokument till medborgare

   testa signera våra dokument till medborgare

  • Hälsa hela livet 2020

   Anmälan om att delta på mässan Hälsa hela livet 2020

   Anmälan om att delta på mässan Hälsa hela livet 2020

  • Inkomstförfrågan äldreomsorg

   Den här tjänsten riktar sig till dig som är beviljad insatser enligt socialtjänstlagen. Du behöver lämna in uppgifter om dina inkomster till oss för att vi ska kunna göra rätt beräkning av din avgift. Det gör du med den här e-tjänsten.

   Den här tjänsten riktar sig till dig som är beviljad insatser enligt socialtjänstlagen. Du behöver lämna in uppgifter om dina inkomster till oss för att vi ska kunna göra rätt beräkning av din avgift. Det gör du med den här e-tjänsten.

  • Orosanmälan - vuxna

   Här kan du anmäla misstanke om att någon mår dåligt eller far illa.

   Här kan du anmäla misstanke om att någon mår dåligt eller far illa.

  • Socialtjänsten - ansökan om stöd

   Här kan du som förälder söka stöd i ditt föräldraskap hos barn- och ungdomsenheten.

   Här kan du som förälder söka stöd i ditt föräldraskap hos barn- och ungdomsenheten.

  Visa allaVisa färre

  Uppleva & Göra (29)

  Visa allaVisa färre