Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom den här E-tjänsten kan du anmäla registrering av livsmedelsanläggning.

Denna e-tjänst kan du som ska starta eller ta över en verksamhet använda.

Information om start av verksamheten och miljökontorets första kontroll.

Din verksamhet får starta två veckor efter att miljökontoret har fått din anmälan, om inte miljökontoret meddelar något annat. Innan verksamheten öppnar ska lokalen uppfylla lagstiftningens krav och  system och rutiner för egenkontroll anpassade till verksamheten ska finnas framtagna. När verksamheten har startat kommer miljökontoret på ett kontrollbesök. Då kontrolleras att verksamheten uppfyller lagkraven. Om det uppmärksammas brister vid kontrollen så måste dessa åtgärdas. Om bristerna är allvarliga kan det leda till att miljö- och räddningsnämnden förelägger om åtgärder, begränsar verksamheten eller förbjuder hela eller delar av verksamheten.

Avgift för registrering

 Miljö- och räddningsnämnden tar ut en registreringsavgift motsvarande en timmes handläggningstid.

Avgift för årlig livsmedelskontroll

Miljö- och räddningsnämnden kommer i ett separat beslut att klassa in din verksamhet och tilldela den en årlig kontrolltid baserad på kontrollbehov.

Övrigt

Om du i din verksamhet använder dricksvatten från din egen vattentäkt så kommer den också registreras och klassas in.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Uppgifter om den planerade verksamheten
  • Uppgifter om företaget
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa