Sök tjänst

Sök
stäng x

Sökningen på "" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Arbete (5)

  Visa allaVisa färre

  Barn & utbildning (19)

  • Anmälan till Kulturskolan

   Anmäl dig till kulturskolan!

   Anmäl dig till kulturskolan!

  • Anmälan till tentamen Campus Hudiksvall

   E-tjänst för anmälan att få göra tentamen på Campus Hudiksvall.

   Kom ihåg att du först ska ha ansökt till ditt universitet/högskola/yrkeshögskola om att få skriva tentamen på annan ort innan du gör anmälan till oss. Gör sedan anmälan här senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

   E-tjänst för anmälan att få göra tentamen på Campus Hudiksvall.

   Kom ihåg att du först ska ha ansökt till ditt universitet/högskola/yrkeshögskola om att få skriva tentamen på annan ort innan du gör anmälan till oss. Gör sedan anmälan här senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

  • Ansök eller ändra uppgifter om fritidshem

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om fritidshem, lägga in och ändra schemat samt säga upp fritidshem. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter och ändra inkomstuppgifter som ligger till grund för avgiften.

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om fritidshem, lägga in och ändra schemat samt säga upp fritidshem. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter och ändra inkomstuppgifter som ligger till grund för avgiften.

  • Ansökan om inackorderingsstöd för elever i gymnasieskolan

   Om du går på en kommunal gymnasieskola kan du söka inackorderingsstöd i din hemkommun. Inackorderingsstöd är ett kommunalt bidrag för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen).

   Inackorderingsstöd söks på nytt varje läsår!

   Handläggning och beslut av ansökningar gällande läsåret 20/21 kommer att ske i slutet av augusti 2020.

   Om du går på en kommunal gymnasieskola kan du söka inackorderingsstöd i din hemkommun. Inackorderingsstöd är ett kommunalt bidrag för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen).

   Inackorderingsstöd söks på nytt varje läsår!

   Handläggning och beslut av ansökningar gällande läsåret 20/21 kommer att ske i slutet av augusti 2020.

  • Ansökan om modersmålsundervisning

   Ansökan om modersmålsundervisning för elever som har ett annat modersmål.

   Ansökan om modersmålsundervisning för elever som har ett annat modersmål.

  • Ansökan om skolskjuts till annan skola

   Ansökan om skolskjuts till annan skola än den kommunen har placerat dig på.

   Ansökan om skolskjuts till annan skola än den kommunen har placerat dig på.

  • Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

   I bland kan andra skäl än avstånd göra att du beviljas skolskjuts av särskilda skäl. Du gör då en ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl via blankett. Alla ansökningarna prövas individuellt.

   I bland kan andra skäl än avstånd göra att du beviljas skolskjuts av särskilda skäl. Du gör då en ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl via blankett. Alla ansökningarna prövas individuellt.

  • Ansökan om tillgång till IT-Miljö Campus Hudiksvall

   Här kan du söka om att få tillgång till Internet, dator, utskrift, m.m. i lokalerna på Campus Hudiksvall.

   Här kan du söka om att få tillgång till Internet, dator, utskrift, m.m. i lokalerna på Campus Hudiksvall.

  • Ansökan till Lärvux

   Ansökan till Lärvux (särskild utbildning för vuxna)

   Ansökan till Lärvux (särskild utbildning för vuxna)

  • Kostintyg

   Här ansöker du om specialkost till ditt barn som går i förskola, grundskola eller gymnasium eller vill göra en ändring av befintligt intyg. E-tjänsten är också till för dig som är myndig skolelev eller personal och vill ansöka om specialkost till dig själv. OBS! senast fredag vecka 35.

   Här ansöker du om specialkost till ditt barn som går i förskola, grundskola eller gymnasium eller vill göra en ändring av befintligt intyg. E-tjänsten är också till för dig som är myndig skolelev eller personal och vill ansöka om specialkost till dig själv. OBS! senast fredag vecka 35.

  • Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande

   Här ansöker du som pedagog i skolan ett eller flera projekt där Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande

   Här ansöker du som pedagog i skolan ett eller flera projekt där Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande

  • Sjukanmäl elev

   Till dig som elev eller vårdnadshavare som vill sjukanmäla en elev.

   Till dig som elev eller vårdnadshavare som vill sjukanmäla en elev.

  • Skolskjuts till fritidshem för särskoleelever - ansökan.

   Du som går på särskola kan få skolskjuts mellan skola och fritidshem.

   Du som går på särskola kan få skolskjuts mellan skola och fritidshem.

  • Skolskjuts vid växelvis boende

   Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

   Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

  • Överenskommelse elevdator

   Gäller åk 7 i grundskolan och åk 1 på gymnasiet.
   Vid utlämnandet av dator och tillhörande utrustning ska detta avtal läsas igenom och skrivas på av både elev och vårdnadshavare. 

   Gäller åk 7 i grundskolan och åk 1 på gymnasiet.
   Vid utlämnandet av dator och tillhörande utrustning ska detta avtal läsas igenom och skrivas på av både elev och vårdnadshavare. 

  • Överenskommelse med elev, Bromangymnasiet

   Överenskommelse mellan elev och gymnasieskola.

   Överenskommelse mellan elev och gymnasieskola.

  Visa allaVisa färre

  Bo & leva (6)

  • Skriv ut Tomtkarta

   Här kan du skriva ut en Tomtkarta över en specifik tomt eller fastighet. Kartan är ej kontrollerad i fält avseende fastighetsgränsers läge eller övrig detaljinformation

   Här kan du skriva ut en Tomtkarta över en specifik tomt eller fastighet. Kartan är ej kontrollerad i fält avseende fastighetsgränsers läge eller övrig detaljinformation

  • Skänk bild

   Här kan du skicka in dina bilder som du vill skänka till Hudiksvalls kommun

   Här kan du skicka in dina bilder som du vill skänka till Hudiksvalls kommun

  • Uppehåll i avfallshämtning eller slamtömning av enskild brunn

   Ansökan för uppehåll i avfallshämtning för småhus och fritidshus

   Ansökan för uppehåll i avfallshämtning för småhus och fritidshus

  Visa allaVisa färre

  Företagare & näringsliv (4)

  Visa allaVisa färre

  Kommun & politik (8)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg, stöd & råd (8)

  Visa allaVisa färre

  Uppleva & Göra (22)

  • Ansökan kommunalt driftsbidrag till allmänna samlingslokaler

   Ansökan om driftsbidrag till allmänna samlingslokaler, redovisas senast den 31 januari.

   Ansökan om driftsbidrag till allmänna samlingslokaler, redovisas senast den 31 januari.

  • Ansökan om bidrag för studieförbund

   Kommunala bidrag till Studieförbundens lokala organisationer i Hudiksvalls kommun.

   Kommunala bidrag till Studieförbundens lokala organisationer i Hudiksvalls kommun.

  • Ansökan om bidrag till tillfälliga evenemang av större karaktär

   Föreningar med säte i Hudiksvalls kommun som planerar att genomföra tillfälliga arrangemang av större karaktär 

   Föreningar med säte i Hudiksvalls kommun som planerar att genomföra tillfälliga arrangemang av större karaktär 

  • Ansökan om bidrag till tillfälliga Integrationsaktiviteter

   Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer inom Hudiksvalls kommun 

   Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer inom Hudiksvalls kommun 

  • Ansökan om Driftsbidrag för föreningsägd idrottsanläggning

   Bidraget söks av förening som äger egen idrottsanläggning och bedriver barn- och ungdomsverksamhet

   Bidraget söks av förening som äger egen idrottsanläggning och bedriver barn- och ungdomsverksamhet

  • Ansökan om Fritidsstipendium

   Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

   Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

  • Ansökan om Kulturstipendium

   Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

   Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

  • Ansökan om tillfälligt arrangörsföreningsbidrag

   Föreningar och organisationer ges möjlighet att genomföra kulturprogram, utvecklingsarbete och arrangemang

   Föreningar och organisationer ges möjlighet att genomföra kulturprogram, utvecklingsarbete och arrangemang

  • Ansökan om Ungkulturpengar

   Ungkulturpengar är ett bidrag för dig/er med idéer som har konstnärlig eller kulturell karaktär som är mellan 13-25 år, ör minderårig krävs att myndig person eller organisation finns med som ekonomiskt ansvarig.

   Ungkulturpengar är ett bidrag för dig/er med idéer som har konstnärlig eller kulturell karaktär som är mellan 13-25 år, ör minderårig krävs att myndig person eller organisation finns med som ekonomiskt ansvarig.

  • Bibliotekskort

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om bibliotekskort för dig eller ditt barn.

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om bibliotekskort för dig eller ditt barn.

  • Bibliotekskort för barn under 18

   Här ansöker ni om ett lånekort till Helge-biblioteken.

   Här ansöker ni om ett lånekort till Helge-biblioteken.

  • Feriejobbsbidrag för förening

   Bidraget kan sökas av föreningar som kan ordna feriearbete för de ungdomar som redan sökt feriearbete hos Hudiksvalls kommun 

   Bidraget kan sökas av föreningar som kan ordna feriearbete för de ungdomar som redan sökt feriearbete hos Hudiksvalls kommun 

  • Lokalt aktivitetsstöd 0-6 år

   Redovisning av LOK-stöd för ungdomsföreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn 0-6 år

   Redovisning av LOK-stöd för ungdomsföreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn 0-6 år

  • Lokalt aktivitetsstöd 7-25 år

   Redovisning av LOK-stöd för ungdomsföreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet

   Redovisning av LOK-stöd för ungdomsföreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet

  • Redovisning av lovaktivitet

   Här redovisar du beviljat bidrag

   Här redovisar du beviljat bidrag

  • Redovisning av bidrag till tillfälliga Integrationsaktiviteter

   Redovisning 

   Redovisning 

  • Redovisning av bidrag tillfälliga evenemang av större karaktär

   Redovisning av genomfört tillfälligt arrangemang av större karaktär 

   Redovisning av genomfört tillfälligt arrangemang av större karaktär 

  • Redovisning av tillfälligt arrangörsföreningsbidrag

   Redovisning av beviljat bidrag

   Redovisning av beviljat bidrag

  • Registrering av lotteri enligt 6 kapitel 9 § spellagen

   Enligt spellagen kan kommuner handlägga ansökan om registrering av lotteri för allmännyttiga ändamål enligt 6 kapitel § 9 spellagen

   Enligt spellagen kan kommuner handlägga ansökan om registrering av lotteri för allmännyttiga ändamål enligt 6 kapitel § 9 spellagen

  Visa allaVisa färre