Tillgänglighet för våra e-tjänster i Open ePlatform

Hudiksvalls kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbtjänsten. Den här sidan beskriver hur Hudiksvalls kommuns e-tjänster i Open ePlatform uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Här kan du läsa redogörelsen för Hudiksvalls kommuns hemsida (sidan öppnas i ett nytt fönster). 

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Hudiksvalls kommuns webbtjänster som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss genom att kontakta vårt Servicecenter. 

Kontaktuppgifter till Hudiksvalls kommuns Servicecenter:

Telefon: 0650-19 200 (tonval 2)

E-post: kommun@hudiksvall.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du kontakta Servicecenter så att vi får veta att problemet finns.

Kontaktuppgifter till Hudiksvalls kommuns Servicecenter:

Telefon: 0650-19 200 (tonval 2)

E-post: kommun@hudiksvall.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (sidan öppnas i ett nytt fönster) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • I vissa fall följer koden inte html-standarden korrekt.
  • I vissa fall hoppar tabfunktionen över delar i menyn och i själva e-tjänsterna. Brister också i att det inte finns en markering var man befinner sig med tab.
  • I vissa fall finns brister i användningen av modala fönster.
  • I vissa fall finns brister för skärmläsare, till exempel läses ikoner eller felmeddelanden inte upp.
  • I vissa fall är kontrasten mellan text och bakgrund inte tillräcklig.
  • I vissa fall brister innehåll i e-tjänsterna, i skrivandet av rubriker, länkar, förkortningar och dylikt.
  • Bilder och ikoner saknar i stor utsträckning alternativa texter.
  • En del dokument i enskilda e-tjänster är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Inmatningsfält är byggda så att det finns en risk att felmeddelanden inte presenteras för samtliga förekommande hjälpmedel.
  • Det finns en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra dessa brister.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Open ePlatform Hudiksvalls kommun.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 november 2022.