Uppehåll i avfallshämtning eller slamtömning av enskild brunn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppehåll i hämtningen kan begäras om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhållande period (olika beroende på typ av abonnemang).

Uppehåll kan anmälas för maximalt ett år och kan inte sökas om på nytt när uppehållsperioden är slut. Hämtning enligt tidigare startas automatiskt efter uppehållsperiodens slut.

Skyldighet att betala grundavgift kvarstår.

Ansvar för att avfallskärlet tas bort från hämtningsplatsen och förvaras säkert under hela uppehållsperioden åligger fastighetsinnehavaren.

Samtliga villkor i anmälan måste uppfyllas för att betalningsskyldighet för avfallshämtning ska upphöra.

Ovanstående enligt 29-30 §§ Hudiksvalls kommuns föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar, antagna av Kommunfullmäktige 2022-06-20.

Om du har del i en gemensam avfallsbehållare med lås, ansvarar du själv för att kontakta kommunen för att få en nyckel när uppehållet tar slut. Hämtningsabonnemanget och faktureringen starta automatisk upp igen när den anmälda uppehållsperioden löper ut, oavsett om ny nyckel begärts ut eller inte.

 

För att göra en ansökan via blankett klickar du på hudiksvall.se för att ladda hem dom. 

Frågor om tjänsten

Anette Svedin Bäckström
avfall@hudiksvall.se
0650-19000 tonval 2

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa