Uppehåll i avfallshämtning eller slamtömning av enskild brunn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppehåll i hämtningen kan begäras om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhållande period (olika beroende på typ av abonnemang). 

Uppehåll kan sökas för maximalt tre år och måste sedan sökas om. Söks inte uppehåll om av fastighetsinnehavaren efter angiven period startar abonnemanget automatiskt upp igen.

Skyldighet att betala grundavgift kvarstår.

Ansvar för att avfallskärlet tas bort från hämtplatsen samt förvaras säkert åligger fastighetsinnehavaren under hela uppehållstiden.

Samtliga villkor i anmälan måste uppfyllas för att betalningsskyldighet ska upphöra.

Ovanstående enligt 29 § ”Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Hudiksvalls kommun” antagen av kommunfullmäktige 2015-05-29.

Om du har del i en gemensam avfallsbehållare med lås, ansvarar du själv för att kontakta kommunen för att få en nyckel när uppehållet tar slut. Hämtningsabonnemanget och faktureringen startar automatisk upp igen när den anmälda uppehållsperioden löper ut, oavsett om ny nyckel begärts ut eller inte.

 

Frågor om tjänsten

Anette Svedin Bäckström
avfall@hudiksvall.se
0650-19000 tonval 2

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa