Ansökan om Ungkulturpengar

LÄS MER

Målet med ungkulturpengar är att stimulera ungdomars kreativitet som ska ge verksamheter som präglas av mångfald och variation, du/ni kan max söka 10 000 kronor

  • Verksamheten eller arrangemanget måste vara offentligt samt initiera och riktat till ungdomar.
  • Verksamheten eller arrangemanget ska genomföras i Hudiksvalls kommun.
  • Du kan ansöka högst två gånger per år
  • Du kan bara ansöka en gång för ett och samma projekt

Typ av verksamhet du/ni kan söka för är exempelvis att dansa, skriva, filma, arrangera en konsert, spela, jonglera, steppa, måla, sy, göra en utställning, skapa en mötesplats.

Evenemanget får inte ha ett rasistiskt, diskriminerande och/eller kränkande förhållningssätt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa