Språkval inför årskurs 6

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som läser och får betyg i moderna språk kommer att ha ett extra betyg att lägga till ditt meritvärde, som är den poäng som du använder när du söker till gymnasiet. Om du sedan fortsätter att läsa ditt moderna språk på gymnasiet har du även möjlighet att få 1,5 meritpoäng på ditt gymnasiebetyg. Dessa poäng kan vara betydelsefulla om du söker utbildningar på högskola eller universitet som kräver höga betyg.

Observera att ovanstående inte gäller för alternativet svenska/engelska. I språkvalet svenska/engelska ges inget betyg, däremot får du mer tid för fördjupning i svenska/engelska.

Frågor om tjänsten

Anne-Louise Svanberg
Anne-Louise.Svanberg@hudiksvall.se

Personuppgiftsansvarig

Lärandenämnden
larande@hudiksvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa