Ansökan om plats i förskolan, 1-5 år

LÄS MER

Här registreras ansökan om förskoleplats, även byte av förskola (omplacering) görs här. Fält markerade med * är obligatoriska. Ansökan ska registreras minst fyra månader innan behovsdatum.
 

Vid växelvis boende och där båda vårdnadshavarna har behov av tillsyn för barnet ska båda vårdnadshavarna registrera varsin ansökan alternativt använda blanketten Delad plats vid gemensam vårdnad/växelvis boende, anmälan om som finns på www.hudiksvall.se.

Schemaregistrering
Om schematiden blir 15 timmar per vecka eller mindra vänligen meddela administratören för enheten på telefon 0650-190 00 (växeln) om ni arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga så att avgiften beräknas rätt.

Lovveckor ska inte registreras här - Vid lov meddelas förskolan.

Ansökan om Nattis sker på blankett som finns på www.hudiksvall.se

Följande behövs för e-tjänsten