Ekonomiskt bistånd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är folkbokförd i Hudiksvall göra en ansökan om ekonomiskt bistånd
Din folkbokföringsadress ändrar du hos Skatteverket.

Dina rättigheter och skyldigheter
För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter.

Ansökan via e-tjänst
Du loggar in och signerar din ansökan med e-legitimation som exempelvis Mobilt BankID. Är ni två som söker så ska ni båda signera ansökan med e-legitimation.

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd:

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd eller om det är mer än 3 månader sedan du senast ansökte måste du kontakta en socialsekreterare innan du skickar in e-ansökan. Detta gör du genom att ringa Socialtjänstens reception på telefonnr: 0650-195 50 där du får vidare information. 

När du sedan ansöker ska du bifoga underlag som styrker de utgifter du ansöker om, exempelvis:

 • Inkomstspecifikation för samtliga i hushållet. Du din make, maka eller sambos inkomstspecifikation för de senaste tre månaderna.
 • Hyreskontrakt, hyresspecifikation och kvitto eller underlag på betald hyra de tre senaste månaderna.
 • Underlag för de utgifter du eller ni söker bistånd till.
 • Beslut om bostadsbidrag eller annan ersättning.
 • Slutskattebesked och deklaration.
 • Ekonomisk översikt från de banker du eller ni är kunder i.
 • Kontoutdrag gällande de tre senaste månaderna fram till dagens datum från dina eller era samtliga bankkonton.
 • Barn/ungas inkomster och tillgångar - underhållsstöd CSN.
 • Id-handling eller pass, för att din socialsekreterare ska kunna identifiera dig vid besök.
 • Uppehållstillstånd eller uppehållsrätt från Migrationsverket.
 • Vid arbetslöshet – redovisa din planering med arbetsförmedlingen exempelvis med handlingsplan, jobbredovisning eller liknande.
 • Vid sjukdom – aktuellt sjukintyg eller medicinskt underlag.
 • Vid arbete - redovisa anställningsbevis och om du slutat ditt arbete ska du redovisa arbetsgivarintyg.

Det går bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga. Är din ansökan komplett, det vill säga att du bifogat alla handlingar och lämnat alla uppgifter vi efterfrågat, så kan vi behandla din ansökan så snart som möjligt. All personal på social- och omsorgsnämnden har tystnadsplikt.

Vid återansökan

Om du redan har kontakt med en socialsekreterare och det var mindre än 3 månader sedan du senast ansökte behöver du inte bifoga något alls. Det är däremot viktigt att du fyller i dina inkomster och utgifter korrekt, ej avrundade belopp. Du ska också spara alla underlag tills du har fått beslut, detta ifall din ansökan blir utvald för granskning. Om det vid en granskning framkommer att du har lämnat felaktiga uppgifter kan detta leda till en polisanmälan om bidragsbrott. 

Du kan endast ansöka om ekonomiskt bistånd via e-tjänst en gång per månad. Om du behöver komplettera din ansökan vänligen kontakta din socialsekreterare på telefontiden.

Ansökan via blankett
Vill du hellre skicka in dina handlingar eller din blankett per post så skickar du dem till postadress:

Försörjningsstöd
Hudiksvalls kommun
824 80 Hudiksvall

Du kan även besöka oss på Västra tullgatan 8, plan 4.

Gör en provberäkning
På sidan Provberäkning på Socialstyrelsens hemsida kan du göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet av provberäkningen är ingen garanti för att du kan, eller inte kan, få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i provberäknings-systemet.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa