Ekonomiskt bistånd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
  • Om du har skyddade personuppgifter, kontakta din socialsekreterare innan du ansöker i vår e-tjänst

  • Om du av någon anledning saknar sådana underlag kan du kontakta din socialsekreterare.

 

Här kan du som är folkbokförd i Hudiksvall göra en ansökan om ekonomiskt bistånd 

Din folkbokföringsadress ändrar du hos Skatteverket 

Kan jag ha rätt till försörjningsstöd? 

På sidan Provberäkning på Socialstyrelsens hemsida kan du göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet av provberäkningen är ingen garanti för att du kan, eller inte kan, få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i provberäknings-systemet. 

Dina rättigheter och skyldigheter 

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter. 

Ansökan via e-tjänst 

Du loggar in och signerar din ansökan med e-legitimation som exempelvis Mobilt Bank-ID. Är ni två som söker tillsammans så ska ni båda signera ansökan med e-legitimation.
OBS! Du som inte har Bank-ID eller har skyddad identitet kan inte använda e-tjänsten, utan ringer vår reception 0650-195 50 för att få hjälp. 

Vad behöver jag bifoga med min ansökan de första tre månaderna? 

Månad 1; Du kommer få en checklista hemskickad med brev eller via mail. Där står det vad du behöver bifoga för handlingar i din första ansökan till oss. 

Månad 2 och 3underlag för samtliga inkomster och utgifter ska bifogas i ansökan. Det kan till exempel vara lönespecifikation, uppgifter från Försäkringskassan samt fakturor och kvitton. Du behöver också lämna in kontoutdrag samt kontoöversikt för samtliga konton.  

Hur visar jag vad jag gjort för att komma närmare självförsörjning? 

Du behöver redovisa vad du gör för att komma närmare självförsörjning. Är du aktivt arbetssökande behöver du redovisa din planering med Arbetsförmedlingen samt vilka arbeten du sökt under den senaste månaden. Är du sjuk och inte kan arbeta behöver du bifoga läkarintyg om sjukskrivning för aktuell period. Om du saknar sjukintyg kan du istället ge oss samtycke att lyfta ditt ärende i något som heter TRISAM. Det betyder att vi kan samverka med Försäkringskassan, din hälsocentral och Arbetsförmedlingen för att, tillsammans med dig, planera för din rehabilitering. 

Bifoga handlingarna? 

Det går bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga. Är din ansökan komplett, det vill säga att du bifogat alla handlingar och lämnat alla uppgifter vi efterfrågat, så kan vi behandla din ansökan så snart som möjligt. All personal på social- och omsorgsnämnden har tystnadsplikt. 

För närvarande bifogar du alla dina handlingar under rubriken ”Utgifter” där du väljer en utgift och kryssar i rutan ”faktura/kvitto”. Ska du bifoga en fil som inte är en utgift väljer du valfri utgiftspost och skriver ”noll” i rutan för kostnad. 

Du kan endast ansöka om ekonomiskt bistånd via e-tjänst en gång per månad. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa