GDPR - Begära registerutdrag av personuppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig inom Hudiksvalls kommun. Ansökan kan göras nedan vi vår e-tjänst. Då Hudiksvalls kommun består av flera olika nämnder måste sökning göras i alla de nämnder som berörs av din ansökan. Vi ber dig därför gärna specificera vilka register du önskar få del av för att underlätta vår handläggning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa