Orosanmälan - barn som far illa

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Akut?
Anmälningar via e-tjänsten tas emot och handläggs under dagtid på vardagar. Vid akuta ärenden, ring till socialtjänsten via kommunens växel 0650-19 000. Vid akuta ärenden utanför kontorstid, kontakta socialjouren på telefonnummer 026-10 02 25 alternativt 112.

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Om du väljer att uppge ditt namn är du inte anonym. Anmälningsskyldiga personer kan ej vara anonyma.

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Läs mer om Barn som far illa – orosanmälan

Mer information om orosanmälan – barn som far illa hittar du på Hudiksvalls kommuns webbplats:

Kontakt - råd och stöd när någon mår dåligt eller far illa.
Behöver du råd och stöd när någon mår dåligt eller far illa kan du kontakta någon av följande: 

 

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa