Ansökan om Investeringsbidrag föreningsägd anläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidraget söks av förening som äger egen idrottsanläggning och bedriver barn- och ungdomsverksamhet samt av förening som äger och får driftsbidrag för allmänna samlingslokaler. De föreningar som inte erhållit investeringsbidrag de senaste tre åren prioriteras. Ansökan görs senast den 30 november för kommande år.

Investeringen ska genomföras inom ett år från det att bidraget betalats ut.

Utbetalt bidrag kan återkrävas om inte föreningen genomför investeringen inom ett år. Återrapport ska göras till Kultur- och fritidsförvaltningen när investeringen är klar.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering av ordförande eller kassör
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa