Bildavtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hudiksvalls kommun får använda de för avtalet aktuella bilderna för att berätta om vår verksamhet i de kanaler vi använder för detta. Bilderna kan till exempel användas i tryckt material eller annonser, på skyltar eller i inlägg på sociala medier och webbplatser. Användning får ske fritt, under obegränsad tid. Hudiksvalls kommun har rätt att redigera och beskära bilderna för att möjliggöra ändamålsenlig användning.

Bilderna får inte säljas vidare till tredje part. Bilderna får dock användas av tredje part på uppdrag av Hudiksvalls kommun förutsatt att tillämplig integritetslagstiftning iakttas.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa