Ansök eller ändra uppgifter om fritidshem

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om fritidshem, lägga in och ändra schemat samt säga upp fritidshem. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter och ändra inkomstuppgifter som ligger till grund för avgiften.

Vid växelvis boende och där båda vårdnadshavarna har behov av tillsyn för barnet ska båda vårdnadshavarna registrera varsin ansökan alternativt använda blanketten Delad plats vid gemensam vårdnad/växelvis boende, anmälan om som finns på www.hudiksvall.se.

Inkomstuppgift
Avgiften för förskola och fritidshem baseras på familjens bruttoinkomst och skiljer sig åt beroende på om du arbetar eller om du är arbetssökande eller föräldraledig. Det är därför viktigt att du håller dina inkomstuppgifter uppdaterade.

Uppsägning
När du säger upp en plats i fritidshem gäller en månads uppsägningstid från det datum vi tagit emot din uppsägning. Du får betala avgift under uppsägningstiden oavsett om ditt barn går på fritidshemmet eller inte. Om du är arbetssökande eller föräldraledig kan du säga upp din plats utan uppsägningstid. Kontakta då skolans administratör.