Socialtjänsten - ansökan om stöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som förälder är man ansvarig för att ens barn får den omvårdnad och trygghet som de behöver. Om det behövs kan socialtjänsten stödja föräldrar i sitt föräldraskap. Föräldrar som får och tar emot hjälp kan tidigt undvika att barnet får problem senare i livet. Att söka stöd i sin föräldraroll är att ta föräldraansvar.

Barn- och ungdomsenheten arbetar med barn 0-20 år och deras föräldrar. Det kan handla om olika typer av problem i familjer, exempelvis att det är konflikter hemma, att det finns en missbruksproblematik i familjen, att föräldrar har psykisk ohälsa eller liknande.

I samband med att du ansöker om stöd vid Barn- och ungdomsenheten inleds en utredning för att se om eller vilka behov som föreligger, och för att kunna fatta beslut om din ansökan. Observera att du som vårdnadshavare inte kan ansöka om stöd till ditt barn om barnet är 15 år och äldre. I dessa fall måste barnet själv göra en ansökan. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa