Registrering av lotteri enligt 6 kapitel 9 § spellagen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt spellagen kan kommuner handlägga ansökan om registrering av lotteri för allmännyttiga ändamål enligt 6 kapitel § 9 spellagen. Registrering får beslutas för högst fem år åt gången. Lotteriredovisning ska inlämnas senast 15 februari varje år till av kommunen utsedd kontrollant som efter godkännande överlämnar redovisningen till kultur- och fritidsförvaltningen, se kapitel 18 § 10 spellagen

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa