Hemsändningsbidrag - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hemsändningsbidrag från Hudiksvalls kommun

Hemsändning är ett bidrag från Hudiksvalls kommun som omfattar 200kr per utkörning per hushåll. Dock max 2 utkörningar per hushåll och vecka. Rekvirering av hemsändning skickas in kvartalsvis (Q1,Q2,Q3 och Q4). Stickprov kommer att tas vid varje inskickad rekvisition.

 

Den som är berättigad till att få hemsändning är du som är skriven i Hudiksvalls kommun, betalar skatt eller äger fastighet inom kommunen. 

Stöd till livsmedelsbutiker som finns på landsbygden

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen antog 2015 en ny varuförsörjningsplan med tillämpningar. I denna ingår alla 5 butiker med ett fullvärdigt dagligvarusortiment och som ligger inom det prioriterade området. Det prioriterade området utgörs av den del av kommunen som ligger utanför en cirkel med radien 10 km från stadens mitt. Kravet är dock att butiken är ”sista butiken på orten”, vilket betyder att det är minst 10 km till nästa butik.

De prioriterade butikerna erbjuds ersättning för två grupper av tjänster som de utför, Servicepunkt och Hemsändning. Syftet med dessa två tjänster är att stimulera kundunderlaget för butiken.

För mer info se nedan:

https://www.hudiksvall.se/Sidor/Bo--leva/Levande-landsbygd-och-stad/Servicepunkter.html

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa