Skolskjuts vid växelvis boende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hudiksvalls kommun kan bevilja skolskjuts för elev som bor växelvis hos respektive vårdnadshavare i följande fall

  • Eleven går på den skola som kommunen anvisat
  • Båda vårdnadshavarna bor och är folkbokförda i Hudiksvalls kommun
  • Avståndet mellan vårdnadshavares bostad och skolan uppfyller kilometergränsen som berättigar till skolskjuts
  • Eleven har ett varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna och vistas ungefär lika mycket hos båda.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa