Skolskjuts vid växelvis boende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hudiksvalls kommun kan bevilja skolskjuts för elev som bor växelvis hos respektive vårdnadshavare i följande fall

  • Eleven går på den skola som kommunen anvisat
  • Båda vårdnadshavarna bor och är folkbokförda i Hudiksvalls kommun
  • Avståndet mellan vårdnadshavares bostad och skolan uppfyller kilometergränsen som berättigar till skolskjuts
  • Eleven har ett varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna och vistas ungefär lika mycket hos båda.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs av den vårdnadshavare som bor där barnet inte är folkbokfört. 

Observera att beslut och kommunikation i ärendet sker i e-tjänsten. 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa