Ansökan om modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har ett annat modersmål än svenska har möjlighet att läsa ditt modersmål som ett ämne i skolan.  

Du kan läsa modersmål om:

  • en av eller båda dina vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket är ditt dagliga umgängesspråk hemma, och
  • du har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller det efterfrågas av minst fem elever.

 

Om du vill avsluta modersmålsundervisning behöver du göra det via skolplatsen på den här länken. (Administrera uppgifter som rör skola under rubriken Skola & Fritidshem.)

Frågor om tjänsten

Anne-Louise Svanberg
Anne-Louise.Svanberg@hudiksvall.se

Personuppgiftsansvarig

Lärandenämnden
larande@hudiksvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa