Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

LÄS MER

Trafikförhållanden
Om skolvägen eller hållplatsen bedöms som riskfylld kan skolskjuts beviljas utan hänsyn till avstånd. Kommunen svarar för att den anvisade hållplatsen och skolans hållplats är trafiksäker. Beslut om farlig skolväg fattas av lärandenämnden. 

Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättningen skall vara varaktig för att kommunen skall anordna skolskjuts. Kortvarigfunktionsnedsättning kan prövas som annan särskild omständighet. Funktionsnedsättning bör styrkas med läkarintyg. Vid skada gäller olycksfallsförsäkringen.

Annan särskild omständighet
I vissa fall kan andra skäl än avstånd motivera avsteg från reglerna och innebära att en elev beviljas skolskjuts av särskilda skäl.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa