Byapengen - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vilka kan söka?

Lokalutvecklingsgrupp så som byalag, socken-hembygdsföreningar och byggdegårdsföreningar som bygger på demokratiska värderingar, har ett samhälleligt ändamål och aktivt engagerad i bygdens framtida utveckling. Med lokal utvecklingsgrupp menas förening som har som syfte att utveckla sin by eller bygd på landsbygden.

Vad kan man söka byapengen till?

Det man kan härleda till "administrativt stöd" som tex kopiering, tryck av informationsmaterial, utveckling av hemsida, möteshyror, mötesfika och annat som är av vikt för att just samla människor kring de gemensamma frågorna i sin bygd. Man kan inte söka för drift. Exempelvis el, värme, vatten och avlopp etc. 

Stödet man maximalt kan söka är  5000kr per år och förening.

Endast behörig firmatecknare kan skicka in ansökan.
 

Frågor om tjänsten

Stefan Barenfeld
stefan.barenfeld@hudiksvall.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Firmatecknare
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa