Byapengen - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Byapengen 2021

Byapengen är ett mindre ekonomiskt stöd som man som förening har möjlighet att söka. Endast behörig firmatecknare kan skicka in ansökan.

Vem kan ansöka om byapengen?

Lokal utvecklingsgrupp som byalag, socken-intresse-hembygds -och bygdegårdsföreningar som bygger på demokratiska värderingar och är verksam i Hudiksvalls kommun. Har ett samhälleligt ändamål och aktivt engagerar sig i den egna byn och bygdens framtida utveckling på landsbygden.
Har man sökt och fått byapengen tidigare ska man redogöra i denna ansökan vad man använt byapengen till.
Det innebär inte med automatik att alla som söker kan få byapengen. Varje ärende avgörs var för sig.

OBS! Föreningar som är verksamma i Svågadalen kan inte söka byapengen utan får söka bidrag direkt via Svågadals nämnden.

Vad kan man söka byapengen till?

Det man kan härleda till:

  • administrativt stöd, som tex kopiering, tryck av informationsmaterial
  • Digitalisering: tex tillgänglighetsgörande av sin bygds historia, utveckling av hemsida m.m.
  • lokalhyra för möten såsom berättarkvällar m.m.
  • Eller annat av värde som samlar, förenar människor i sin bygd (material/inköp), tex ansiktslyftning genom att måla bänkar i byn m.m.

Finns det några begränsningar i vad man kan söka stöd för?

Man kan inte söka för löpande driftskostnader som tex el, värme, vatten och avlopp etc.

Hur mycket stöd kan man söka?

Stödet man maximalt kan söka är upp till cirka 5000 kr.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är löpande och behandlas löpande tills avsatta medel för byapengen är förbrukade.

Frågor om tjänsten

Stefan Barenfeld
stefan.barenfeld@hudiksvall.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Firmatecknare
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa