Kartor och mättjänster

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Mätningsenheten utför mätningsuppdrag i anslutning till Hudiksvalls kommuns verksamhet, ofta med anknytning till bygglovs- eller detaljplaneprocesserna.

 

Alla kartor och mätningstjänster debiteras enligt kommunens gällande taxa. Aktuell taxa hittar du här.

 

Med denna e-tjänst kan du som privatperson eller företagare beställa kartor eller mätningstjänster. Kartorna kan till exempel användas som underlag vid din bygglovsansökan. Vi erbjuder olika typer av mätningstjänster. Du kan till exempel få hjälp med att  rekonstruera dina fastighetsgränser på marken. Du kan få hjälp med att markera ut läget för en blivande byggnad på marken eller en kontrollmätning för att se att nya byggnader har placerats i enlighet med bygglovet.  

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa