Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna skicka in e-tjänsten måste du i slutet signera den med e-legitimation (bank-id eller freja-id). Är ni två förmyndare, måste båda signera

Efter inskickat ärende sparas det under menyalternativet "Mina sidor". Där kan du sedan bla. skriva ut ärendet i pdf. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa