Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten kan du som god man, förvaltare eller förmyndare använda för att ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto.

Om du är god man och din huvudman förstår vad saken gäller ska hen lämna sitt samtycke till uttaget. Detsamma gäller om kontot tillhör en underårig och den underårige är 16 år eller äldre. Samtycket kan lämnas med bank-id i den här tjänsten. Om din huvudman eller den underårige inte har bank-id kan ni istället skriva ut och underteckna blanketten Ansökan om uttag och skicka in den eller ladda upp den här.

Om du är förvaltare behövs bara din signering. Detsamma gäller om din huvudman eller den underårige på grund av sitt hälsotillstånd inte kan förstå ärendet, eller om den underårige är under 16 år.

 

Frågor om tjänsten

Överförmyndarnämnden
0650-19000

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa