Begäran om entledigande från uppdrag som god man eller förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Begär entledigande från ditt uppdrag som ställföreträdare.

 

Frågor om tjänsten

Överförmyndarnämnden
kommun@hudiksvall.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
kommun@hudiksvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa