Ansökan om tilläggsbelopp för fristående verksamheter, för barn och elever i behov av extraordinära stödinsatser

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med den här tjänsten kan du som fristående huvudman ansöka om tilläggsbelopp för barn eller elever som är i behov av extraordinärt stöd för att öka förutsättningarna att klara skoldagen. Kom ihåg att du har ett stort ansvar att försöka tillgodose alla barn och elevers behov med de medel du har innan du ansöker om tilläggsbeloppet som är en extraordinär insats.

Läs om tilläggsbelopp på Hudiksvalls kommuns webbplats för att se vad du behöver göra innan tilläggsbelopp kan beviljas:

hudiksvall.se/tillaggsbeloppextrabehov (öppnas i nytt fönster)

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är ansvarig chef för din verksamhet och elevärenden.
  • E-legitimation.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa