Anmälan till tentamen Campus Hudiksvall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du om att få tentamen på önskad tidpunkt.

För att kunna göra tentamen på Campus Hudiksvall  behöver du vara folkbokförd i Hudiksvalls kommun eller tillhöra Studiegrupp Hudiksvall.

Kom ihåg att du först ska ha ansökt till ditt universitet/högskola/yrkeshögskola om att få skriva tentamen på annan ort innan du gör anmälan till oss. Gör sedan anmälan här senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa