Anmälan till tentamen Campus Hudiksvall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du om att få tentamen på önskad tidpunkt.

Kom ihåg att du först ska ha ansökt till ditt universitet/högskola/yrkeshögskola om att få skriva tentamen på annan ort innan du gör anmälan till oss. Gör sedan anmälan här senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Frågor om tjänsten

Cecilia Vestman Nygårds
cecilia.vestman-nygards@hudiksvall.se
0650-196 95

Personuppgiftsansvarig

Lärandenämnden
larande@hudiksvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa