Ansökan om tillgång till IT-Miljö Campus Hudiksvall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du söka om att få tillgång till Internet, dator, utskrift, m.m. i lokalerna på Campus Hudiksvall.

Frågor om tjänsten

Fredrik Bergsten
fredrik.bergsten@hudiksvall.se
070-688 33 75

Personuppgiftsansvarig

Lärandenämnden
larande@hudiksvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa