Skolskjuts till fritidshem för elever i Anpassad grundskola.

LÄS MER

Elever på särskola kan få skolskjuts mellan fritidshem och skola i anslutning till skoldagens början och slut. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa