Inkomstförfrågan äldreomsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här tjänsten riktar sig till dig som är beviljad insatser enligt socialtjänstlagen. Du behöver lämna in uppgifter om dina inkomster till oss för att vi ska kunna göra rätt beräkning av din avgift. Det gör du med den här e-tjänsten. Du kommer att få ett avgiftsbeslut av oss där du kan se hur mycket du som mest kommer att betala. 

Läst mer på den här sidan.
 

Inkomstuppgifter från pensionsmyndigheten och försäkringskassan får vi inlästa.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa