Ekonomiskt stöd under ordinarie assistents sjukdom

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst ansöker privata assistansanordnare om ersättning hos kommunen för merkostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro enligt 9 § 2 LSS.

För giltig ansökan behöver följande dokument och uppgifter medfölja:

  • Fullmakt där det framgår vilka som har rätt att ta emot ersättningen och var den ska sättas in. Detta behövs bara vid första ansökan och vid förändringar.
  • Ordinarie assistents timlön, semesterersättning, sociala avgifter samt kollektivavtalade avgifter i procent.
  • Lönespecifikation för ordinarie assistent.
  • Tidsredovisningen till försäkringskassan för både ordinarie assistent och vikarie. Signerad av assistent samt assistansanordnare.
  • Sjukfrånvarorapport, som visar vilka dagar och tider som ordinarie assistent har varit sjuk och när karensdagen infallit. Signerad av assistent samt assistansanordnare.
  • Vikarielista, d v s en förteckning som visar vilka dagar och tider som vikarie har tillsatts, samt vilka vikarier.
  • Yrkad ersättning
  • Ansökan ska vara signerad av person som står nämnd i fullmakten.

Frågor om tjänsten

Myndighetsservice
sjukloner@hudiksvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa