Föreningsbidrag till funktionshindersrörelsen - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan föreningar inom funktionshindersområdet i Hudiksvalls kommun söka föreningsbidrag från Social- och omsorgsförvaltningen. De bidrag som föreningar kan söka är grundstöd, lokalt aktivitetsstöd och projektstöd. Ansökan ska skrivas under av ordförande i första hand eller av annan person som styrelsen utsett. För att skriva under ansökan i e-tjänsten behövs Bank-ID eller annan e-legitimation.

Om ni fyller i alla uppgifter i e-tjänstens formulär granskas er ansökan direkt i e-tjänsten. Om alla uppgifter stämmer kan en utbetalning snabbt skickas iväg till föreningen.

Ni kan också välja att istället lägga in scannade dokument i ansökan i e-tjänsten. Då granskas ansökan av handläggare innan utbetalning skickas. Det betyder att handläggningstiden blir lite längre.

E-tjänsten kommer också slumpvis att välja ut ansökningar för närmare kontroll. Då kan handläggare begära in kompletteringar där det behövs för granskningen som t.ex. närvarokort för lokalt aktivitetsstöd, medlemsregister eller andra kompletterande uppgifter.

OBS! Det går bara att ansöka om ett bidrag i taget. Om ni t.ex. vill söka grundbidrag och lokalt aktivitetsstöd i februari måste ni gå in i tjänsten två gånger. Alltså först en ansökan för grundbidrag och sedan logga in en gång till för att söka lokalt aktivitetsstöd.

Frågor om tjänsten

Stina Almberg
stina.almberg@hudiksvall.se
0650-190 00
hudiksvall.se/

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-Id
  • Telia e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa