Sotning på egen fastighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill utföra sotning på egen fastighet behöver du utbildning och godkännande från räddningstjänsten. Här ansöker du om godkännande efter att du har genomfört utbildning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa