Tillstånd för hantering av brandfarliga varor

LÄS MER

För dig som vill ansöka om tillstånd att hantera brandfarliga eller explosiva varor. Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver bland annat regler och ger vägledning med syftet att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor med brandfarliga och explosiva varor.

 

Läs mer på Hudiksvalls Kommuns hemsida om Hantering av brandfarliga och explosiva varor (öppnas i nytt fönster).

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa