Delat avfallsabonnemang

LÄS MER

Upp till tre fastighetsinnehavare kan dela på ett avfallskärl.


Alla abonnenter betalar varsin grundavgift. Avgiften för kärlet/hämtningen delas lika mellan dem som delar.


Villkor för delning

  •  Fastigheterna har samma typ av abonnemang/boende (matavfall/hemkompost/1900-talet/året runt/fritid).
  •  Bostadshusen är närbelägna.
  •  Avfallet ryms i ordinarie kärl för villahushåll/fritidshus.
  •  Personuppgifterna är fullständigt ifyllda.
  •  Fastighetsinnehavarna är skyldiga att informera kommunen om förändringar i abonnemangen, som till exempel ägarbyten. Vid ägarbyte måste de nya ägarna själva anmäla om de vill dela kärl.

Ovanstående enligt 28 § ”Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Hudiksvalls kommun”, antagna av Kommunfullmäktige 2022-06-20.
Uppfylls inte villkoren, har kommunen rätt att neka eller upphäva delningen och efterdebitera.

(Du som skickar in ansökan behöver ha e-postadresser och/eller mobilnummer till den eller de du ska dela abonnemanget med. Alla behöver också ha fungerade Bank-ID.)

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID för samtliga berörda parter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa