Extraordinära kostnader för äldreomsorg

LÄS MER

Vid extraordinära kostnader, till exempel kostnad för god man kan du ansöka om sänkt omvårdnadsavgift. För att beviljas sänkt omvårdnadsavgift ska behovet vara varaktigt (minst sex månader) och kostnaden uppgå till minst 200 kr per månad. För att kunna handlägga denna ansökan behöver du även skicka in blanketten uppgifter i e-tjänsten Inkomstförfrågan äldreomsorg.

Du behöver även bifoga underlag som styrker kostnaden t.ex. kvitto eller arvodesbeslut. Om du tidigare har godkänt maxtaxan eller valt att inte lämna inkomstuppgifter måste du göra det nu istället. Använd  e-tjänsten Inkomstförfrågan äldreomsorg.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa