Ansökan om sänkt omvårdnadsavgift vid dubbel boendekostnad

LÄS MER

Kund som flyttar in på ett vård- och omsorgsboende kan ha rätt att få avgiften för omvårdnad och service reducerad i de fall dubbel boendekostnad finns i samband med flytten. Hela eller del av avgiften för omvårdnad och service reduceras vid beviljad ansökan i högst tre månader och beräknas med den nya hyran som underlag.

Reducering kan beviljas under förutsättning att

  • Kunden är ensamstående
  • Den dubbla boendekostnaden påverkar kundens avgiftsutrymme
  • Bostaden är under avveckling, d.v.s. att kontraktet är uppsagt eller att bostaden ligger ute till försäljning.
    Underlag som styrker dubbel boendekostnad kan komma att begäras in.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa