Synpunkter, klagomål och beröm

LÄS MER

Har du ett akut ärende?

Om du till exempel har en pågående vattenläcka eller ett avloppstopp på det kommunala ledningsnätet ska du ringa oss.

- Anmäl akut vattenläcka på tel 0650-190 00, tonval 2. På helger och kvällar kopplas du vidare till SOS Alarm.  

Välkommen att lämna synpunkter, klagomål eller beröm om:

- kommunens gator
- gatubelysning
- kommunens fastigheter (exempelvis skolor, förskolor, badhus eller äldreboenden)
- snöröjning
- trafik
- parker, lekplatser och motionsspår
- sophämtning och avfallshantering
- vatten och avlopp.

Vilka steg går jag igenom i e-tjänsten för icke akuta ärenden?

- Lämna uppgifter.
- Uppge plats.
- Skicka in ärendet.
- Om vi ska kunna ge dig återkoppling behöver du logga in i när du startar tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa