Ansökan om ny eller ändrad belägenhetsadress

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen är ansvarig för adressättningen, d.v.s beslutar om adressnamn och adressnummer, inom sin kommun och för att ajourföringen av adresserna sker till Fastighetsregistrets Adressdel. Adresserna ska vara utformade enligt svensk standard. 

Fastighetsregistrets Adressdel utgör basen för samhällets adressförsörjning. Bl.a. aviseras adresserna fortlöpande till Skatteverket för att användas som grund för folkbokföringen samt till PostNord AB för postnummersättning. Även inom blåljusverksamheterna är adresserna en viktig del.

Frågor om tjänsten

Mätningsenheten
geodata@hudiksvall.se
0650-19000

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska.forvaltningen@hudiksvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa