Ansök om samarbetssamtal

LÄS MER

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos Familjerätten.

Syftet med samtalen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem, som ni båda kan acceptera. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En förutsättning är att ni båda två är villiga att delta.

Information

Samarbetssamtalen inleds med varsitt enskilt samtal. En bedömning görs därefter om gemensamma samarbetssamtal är lämpligt eller ej utifrån den rådande situationen. 

Så här gör du

Ni ansöker om samarbetssamtal genom att fylla i och skicka in ansökan direkt på webben. För att ett samarbetssamtal ska kunna genomföras behöver båda föräldrarna vilja delta. För att försäkra oss om det så behöver båda föräldrarna signera ansökan. Ansökan förfaller dock om inte båda föräldrarna signerar ansökan inom 60 dagar. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa