Ansök om samarbetssamtal

LÄS MER

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos Familjerätten.

Syftet med samtalen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem, som ni båda kan acceptera. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En förutsättning är att ni båda två är villiga att delta.

Information och regler

Samtalen leds av två familjerättssekreterare. Först träffar familjerättssekreterarna er var och en för sig. De vill ta reda på era önskemål och behov samt om det förekommit våld i relationen. Därefter görs en bedömning om samarbetssamtal är lämpligt eller ej utifrån den rådande situationen. Om det är lämpligt med gemensamma samtal så träffas alla och samtalar tillsammans. Om det finns ett tydligt syfte och är lägligt så pratar Familjerätten också med barnet.

Om ni är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Familjerättssekreterarna kan även skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge.

Så här gör du

Ni ansöker om samarbetssamtal genom att fylla i och skicka in ansökan direkt på webben. För att ett samarbetssamtal ska kunna genomföras behöver båda föräldrarna vilja delta. För att försäkra oss om det så behöver båda föräldrarna signera ansökan. Det betyder inte att båda föräldrarna håller med om beskrivningen i ärendet.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa