Begäran om förvaltarfrihetsbevis

LÄS MER

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Ett förvaltarfrihetsbevis kan krävas av vissa myndigheter eller arbetsgivare, till exempel om du ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare, advokat eller ansvarig utgivare av en periodisk skrift.

Ansök om förvaltarfrihetsbevis i den här e-tjänsten. När vi har behandlat din ansökan skickar vi intyget till aktuell folkbokföringsadress. Om du ansöker för en annans persons räkning så är det bra om du informerar den personen om att du gör ansökan och att förvaltarfrihetsbeviset kommer att skickas till dennes folkbokföringsadress.

Överförmyndarenheten i Hudiksvalls kommun kan endast utfärda förvaltarfrihetsbevis till den som är folkbokförd i Hudiksvalls kommun. Är du folkbokförd i annan kommun ska du vända dig till överförmyndaren i den kommunen.

Frågor om tjänsten

Överförmyndarenheten
overformyndarnamnden@hudiksvall.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarenheten
overformyndarnamnden@hudiksvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa