Ansökan om godkännande (auktorisering) för insamling och återvinning av tidningar och returpapper

LÄS MER

Returpappersinsamling blir kommunalt ansvar från 1 januari 2022. Entreprenörer för avfallsinsamling måste ansöka om att bli godkända (auktoriserade) av Hudiksvalls kommun för att få samla in och återvinna tidningar och returpapper för vår räkning. Följ länken ”Starta e-tjänsten” och påbörja din ansökan.

I december 2020 beslutade regeringen att kommunerna tar över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper från och med 2022, då det nuvarande producentansvaret upphör. Med returpapper menas tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter som numera räknas som kommunalt ansvar.

Vad är nytt i och med att kommunen tar över ansvaret för återvinning och insamling av tidningar?

För verksamheter och flerbostadshus som har hämtning av tidningar löser vi det, som i många andra kommuner, med auktorisationsavtal. Det innebär att alla entreprenörer som uppfyller ställda krav kan anmäla sitt intresse och då bli godkända (auktoriserade) för att skriva avtal om att hämta tidningar vid flerbostadshus och verksamheter. Godkända entreprenörer har sedan rätt att samla in och materialåtervinna tidningar från flerbostadshus och verksamheter.

De ställda kraven hittar du i de administrativa föreskrifterna. Klicka på länken ”Föreskrifter PDF” för att ta del av föreskrifterna.

Entreprenörer kan när som helst under auktorisationstiden ansöka om att ansluta till systemet. Hudiksvalls kommun prövar ansökan inom 4 veckor från att ansökan inkommit till kommunen.

På Hudiksvalls kommuns webbplats kan du läsa mer om beslutet

Om auktorisationssystemet

Auktorisationssystemet är en tillfällig lösning i väntan på beslut kring hur framtidens insamlingsansvar för förpackningar ska se ut. Tanken är att systemet ska gälla 1 januari 2022 – 31 december 2023 men det kan komma att förlängas ytterligare något år vid behov. Hudiksvalls kommun kan säga upp auktorisationssystemet med 6 månaders varsel om till exempel politiska beslut gör att förutsättningarna för systemet ändras.

Har du frågor om auktorisationssystemet? Kontakta Astrid Svalfors. Telefonnummer: 0650 - 190 00 (tonval 2).

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa