Bygglovsärenden

LÄS MER

Här kan du ansöka om lov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller göra en anmälan. För att kunna använda e-tjänsten behöver du ett BankID. Vidare behöver du veta fastighetens adress eller fastighetsbeteckning samt kunna beskriva ditt ärende. Det finns även ett antal handlingar vi behöver få in för att kunna hantera din ansökan. Handlingarna ska vara separata och i PDF-format. Mer information om vad olika åtgärder kräver för olika typer av handlingar kan du läsa om på vår hemsida.

 Tryck på starta för att gå vidare till Plan- och bygglovs e-tjänster gällande:

  • Bygglov
  • Tidsbegränsat lov
  • Anmälan
  • Rivningslov
  • Marklov
  • Förhandsbesked
  • Strandskyddsdispens
 

Du kan även läsa mer på hemsidan.