Redovisning IOP

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Redovisning av IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) där den ena parten är Hudiksvalls kommun

Ett idéburet offentligt partnerskap skrivs mellan en eller fler idéburna organisationer och en offentlig part. Det är en samverkansmodell som ligger mitt emellan föreningsbidrag och upphandling och syftet är att parterna gemensamt kan bidra till positiv samhällsutveckling genom att arbeta närmare varandra.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa